godło
Komornik Przasnysz     KANCELARIA
Komornik Sądowy Przasnysz
KOMORNIK SĄDOWY
PRZY SĄDZIE REJONOWYM W PRZASNYSZU
KANCELARIA KOMORNICZA W MAKOWIE MAZOWIECKIM
06-200 Maków Mazowiecki, ul. Kościuszki 3
tel. (29) 717-06-17
Konto bankowe: PKO BP S.A.
nr konta
UWAGA!
Przy dokonywaniu wpłat należy zawsze podawać nr sprawy oraz imię i nazwisko
(ew. nazwę firmy).

Witamy na naszej stronie internetowej!

Wychodząc naprzeciw życzeniom wielu spośród Państwa stworzyliśmy niniejszy serwis, którego zadaniem jest ułatwienie Państwu kontaktu z kancelarią, jak również dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących egzekucji komorniczej.

Zapraszamy do korzystania z serwisu.

* * * * *

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu Tomasza Izydorczyka istnieje od 2005 r. Komornik Sądowy wraz z zespołem asesorów, aplikantów oraz wykwalifikowanych pracowników kancelarii działając dynamicznie i stanowczo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa skutecznie egzekwuje świadczenia na rzecz wierzycieli wynikające z tytułów wykonawczych. Każde prowadzone postępowanie egzekucyjne oraz strony w nich występujące traktowane są w sposób indywidualny.

Komornik Sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, który zajmuje się realizacją zadań powierzonych mu w ustawie o komornikach sadowych, a w szczególności:

  • wykonywaniem orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne;
  • wykonywaniem orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia niepieniężne, np. opróżnienie lokalu z ruchomości lub osób (eksmisja), wydanie nieruchomości oraz ruchomości;
  • wykonywanie orzeczeń sądowych o zabezpieczenie roszczeń;
  • wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów;
  • sporządzeniem protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sadowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzanie sądu lub prokuratora.

Wychodząc naprzeciw potrzebom wierzycieli dochodzących swoich roszczeń kancelaria w prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych w tym również w procesie poszukiwania majątku dłużników korzysta z wielu skutecznych narzędzi także elektronicznych m.in.:

  • System Ognivo - poszukiwanie rachunków bankowych dłużników;
  • E-CEPiK - poszukiwanie pojazdów należących do dłużników;
  • E-ZUS - poszukiwanie miejsca zameldowania, zamieszkania oraz miejsca pracy i źródeł dochodu;
  • EKW - poszukiwanie nieruchomości należących do dłużników;

co w znaczny sposób skraca okres prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

W celu sprawnego i bezpośredniego kontaktu organu egzekucyjnego z wierzycielem udostępniany jest elektroniczny wgląd do akt sprawy włącznie z możliwością elektronicznego komunikowania się, co skutkuje bieżącą weryfikacją prowadzonych postępowań egzekucyjnych.

Kancelaria przyjmuje również wnioski egzekucyjne składane wraz z tytułami wydanymi w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym.

Rewirem Komornika Sądowego Tomasza Izydorczyka jest obszar właściwości Sądu Rejonowego w Przasnyszu. Zgodnie jednak z decyzją wierzycieli którzy mają prawo wyboru Komornika Sądowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Komornik Sądowy Tomasz Izydorczyk wykonuje orzeczenia sądowe w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne a także o zabezpieczenie roszczeń na terenie całego kraju.

Kancelaria i kasa czynne

poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Dzień przyjęć interesantów

wtorek 8:00 - 16:00
 

LICZNIK WIZYT:

home | rewir | lokalizacja | wnioski | linki | kontakt | licytacje | polityka prywatności

 

COPYRIGHT ©
Komornik Sądowy przy S.R. w Przasnyszu Tomasz Izydorczyk  |  Obsługa strony: trener osobisty

godło

* Niniejsza witryna ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.